Apartmán Hosín

Ubytování v soukromí

Tipy na výlety

Relaxace na jihu Čech

České Budějovice

České Budějovice leží na soutoku řek Vltavy a Malše. Za své založení vděčí českému králi Přemyslu Otakarovi II., díky panovnické přízni a poloze na obchodních cestách po řadu století vzkvétaly a svým významem se zařadily mezi přední města v Čechách. Během 19. století se staly průmyslovým centrem, k čemuž napomohl i provoz koněspřežní železnice Budějovice – Linec, zahájený roku 1828.

Třeboň

Lázeňské město Třeboň, dokresluje zachované historické jádro a poloha na břehu rybníka Svět. Snad žádný návštěvník Třeboně nevynechá zdejší renesanční zámek, jenž získal svou
dnešní podobu za Petra Voka z Rožmberka. Za dominantu Třeboně lze ovšem bezesporu označit věž klášterního kostela sv. Jiljí, k němuž přiléhá areál bývalého kláštera augustiniánů,
založeného Rožmberky.

Český Krumlov

Český Krumlov, jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Čechách, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zdejší hrad byl od svého vzniku v polovině 13. stol. sídlem rodu Vítkovů, především jeho nejznámější větve – pánů z Rožmberka. V zákrutu Vltavy naproti zámku se rozkládá vnitřní město, v jehož malebných uličkách můžete
obdivovat především renesanční a barokní krásu měšťanských domů.

Bechyně

Bechyně leží převážně na skalnatém ostrohu nad soutokem Lužnice a říčky Smutné, kde bylo původně postaveno slovanské hradiště, z něhož později vzniklo středověké město, založené Janem Lucemburským. Zachoval se zde zámek, přestavěný na konci 16. století ze staršího hradu na pohodlné renesanční sídlo Petra Voka z Rožmberka.

Kleť

Mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi se rozkládá masiv Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť (1083 m), na jejímž vrcholu stojí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825. Observatoř na Kleti se zaměřuje na výzkum planetek a komet. Na vrchol je možné se dostat pěšky či sedačkovou lanovkou.

Holašovice

Vesnička Holašovice s rozlehlou návsí, kterou lemují unikátně zachované řady zděných usedlostí se zdobenými štíty z 19. století. Jedinečný soubor lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každoročně koncem července se tu konají Selské slavnosti.

Zámek Kratochvíle

Kratochvíle je renesanční zámek postavený na konci 16. století pro Viléma z Rožmberka jako letní a lovecké sídlo. Architekt Baltassare Maggi se inspiroval venkovskými vilami italských velmožů, a proto Kratochvíle působí u nás velmi neobvyklým dojmem. Celá stavba stojí kvůli bažinatému podkladu na stovkách dřevěných pilířů. Scenérii zámku doplňuje manýristická renesanční zahrada.

Dívčí kámen

Rozsáhlá zřícenina hradu Dívčí Kámen, leží na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem. Velké a dobře opevněné sídlo založili roku 1349 se svolením krále Karla IV. bratři z Rožmberka a v držení tohoto mocného rodu zůstal hrad téměř po celou dobu své existence. V roce 1394 tu krátce věznili krále Václava IV. Během 16. století Dívčí Kámen zpustl.

Borovany

Město Borovany, jehož historie sahá až do 12. století, s několika významnými stavebními památkami. Bývalý augustiniánský klášter byl založen roku 1455 a s jeho pozdně gotickým areálem sousedí barokní zámek, původní sídlo představených kláštera. Na náměstí, jež je lemováno zemědělskými usedlostmi z 18. a 19. stol., najdeme radnici z pol. 17. stol., upravenou ve stylu zlidovělého jihočeského baroka.

Římov

Významné poutní místo Římov, leží na levém břehu Malše. Bylo budováno krumlovskými jezuity. Uprostřed obce se nachází kostel s loretánskou kaplí a ambity, odtud se můžete vydat na šestikilometrovou procházku po křížové cestě, jejíchž 25 zastavení je citlivě zasazeno do krajiny. V obci najdeme barokní zámeček, původně jezuitskou rezidenci.

Trocnov

Trocnov, areál zaniklé středověké vesnice, z níž pocházel husitský vojevůdce Jan Žižka. Zde se nachází památník, v němž najdeme monumentální Žižkovu sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí, a na místě údajného vojevůdcova narození pomník, tzv. Žižkův kámen. Projděte se po areálu, kde se nachází zbytky dvou původních dvorců.

Klášter Zlatá Koruna

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna, jeden z největších a nejzachovalejších na našem území. Založil jej v roce 1263 český král Přemysl Otakar II. s cílem demonstrovat panovnickou moc proti jihočeským Vítkovcům. Nad ostatní objekty vyniká chrám Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přiléhá konvent a nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných.

Rezervace

Rezervujte rychle a jednoduše